Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

GRAD ZAGREB

I

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

 

DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 42-17/ZG-AU/NJN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2377-2017-EMV

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon: +385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Emil Jurcan, dipl.ing.arh, predsjednik UHA-e.

 

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Lidija Sekol, dipl. ing. arh., 622, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

 

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno s pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Planira se izgradnja središnje građevine dječjeg vrtića u naselju Sesvetski Kraljevec, kapaciteta 14 skupnih jedinica (okvirno 7 jasličkih i 7 vrtićkih jedinica), sa svim gospodarskim sadržajima, za smještaj 265 djece.

Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće elemente:

-            prostorni koncept u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom za provedbu javnog natječaja te u odnosu na zatečeni kontekst
-            arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru
-            kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja
-            oblikovanje vanjskog prostora
-            racionalnost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja

 

Na natječaj koji je trajao od 1.6.2017. do roka za predaju 15.9.2017. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 56 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Veljko Oluić, dipl.ing.arh, predsjednik Ocjenjivačkog suda; Vanda Ritz, dipl.ing.građ., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda; Iva Frank dipl.ing.arh.; Idis Turato, dipl.ing.arh.; Tomislav Vreš, dipl.ing.arh.; Vedran Jukić, dipl.ing.arh., zamjenik člana OS-a; te stručna savjetnica OS-a za predškolski odgoj Bosiljka Devernay, na 8. sjednici održanoj 12.10.2017. donio je sljedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu od 88.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 20

Autori:
Luka Bekavac
Antun Stahor
Sanja Borisavljević

 

II. nagrada u neto iznosu od 55.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 40

Autori:
Nika Dželalija
Iva Martinis
Krešimir Renić
(ONDA arhitektura d.o.o.)

 

III. nagrada u neto iznosu od 33.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 17

Autori:
Vedran Hubicki
Ana Vucković
Prostorni prikazi:
Dušan Tomaš

 

IV. nagrada u neto iznosu od 26.400,00 kn dodjeljuje se radu broj 49

Autori:
Hrvoje Arbanas
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
(BIRO)

 

V. nagrada u neto iznosu od 17.600,00 kn dodjeljuje se radu broj 35

Autori:
prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Iskra Filipović, dipl.ing.arh.
Marko Gusić, mag.ing.arh.
Irma Šmuc, mag.ing.arh.
(njirić+ arhitekti)Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave,  sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno-tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.254.402,13 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 

-          nagradni fond u iznosu od 220.000,00  kuna neto, odnosno 308.082,66 kuna bruto bez PDV-a,
-          naknada radnim tijelima u iznosu od 64.350,00 kuna neto, odnosno 95.819,47 kuna bruto bez PDV-a,
-          projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 850.500,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekta, njegovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 23.650.000,00 kuna bez PDV-a.

Za Ocjenjivački sud:

Kristina Jeren, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja             

Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja UREĐENJE JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU

GRAD ZAGREB

I

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I   N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja

UREĐENJE JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU

Spomenik za šest milijuna Židova stradalih u Holokaustu

 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 39-17/ZG-UAO/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2124-2017-EMV
 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon:+385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: dr.sc. Ana Mrđa dipl.ing.arh, v.d. predsjednice UHA-e.

 

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Dragica Barešić, dipl.ing.arh., 562, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja uređenje javne površine i oblikovanje spomen obilježja žrtvama holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu - Spomenik za šest milijuna Židova stradalih u Holokaustu.

 

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je iznalaženje najboljeg oblikovnog rješenja spomen obilježja-spomenika žrtvama holokausta kao i uređenje partera javne površine na predmetnoj lokaciji (unutar Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb-Donji grad).

 

Žrtve holokausta zaslužuju vječni spomen, i upravo zbog vječnog spomena na žrtvu, potrebno je podići spomenik žrtvama holokausta kako bi nam bio stalni podsjetnik na tolike žrtve holokausta koji je učinio čovjek kad nisko padne pod utjecaj zločinačkih totalitarnih ideologija.

I u novijoj povijesti, unatoč nastojanjima, svjedoci smo negativnih pojavnosti u društvu kojima se veličaju totalitarni režimi i krše ljudska prava. Zato svatko na razini svoje odgovornosti, mora prenositi mladim naraštajima, uvjerljive i autentično poruke i znanja o holokaustu kako se nikada ne bi ponovio. 

Raspisivač projektnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće elemente: 

- prostorni koncept spomenika u odnosu na urbani kontekst zadane lokacije,
- arhitektura spomenika i uređenje lokacije spomenikom,
- oblikovne, simboličke i estetske kvalitete spomenika,
- jednostavnost održavanja. 

Na natječaj koji je trajao od 20.04.2017. do roka za predaju 20.6.2017. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 38 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Branko Lustig, predsjednik OS-a; Marijan Hržić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a; Peruško Bogdanić; Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.; Vesna Kusin; Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; Andrija Rusan, dipl.ing.arh.; Senka Dombi, dipl.ing.arh., zamjenica člana OS-a; Nataša Popović, zamjenica člana OS-a te stručna savjetnica OS-a: Nataša Jovičić na 8. sjednici održanoj 18.7.2017. donio je slijedeće odluke:

 

I. nagrada u neto iznosu od 60.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 13

Autori: Dalibor Stošić, akademski kipar
            Krešimir Rogina, dipl.ing.arh.

Suradnici: Anita Zlomislić
               Nikolina Raguž Lučić
               Snježana Jakopčić 

II. nagrada u neto iznosu od 45.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 36

Autori: BIRO
           Hrvoje Arbanas
           Saša Košuta
           Mario Kralj
           Dora Lončarić

III. nagrada u neto iznosu od 30.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 35

Autor: Nenad Fabijanić

Projektna suradnja: Ivana Krmpotić
                              Željko Pavlović
                              Davor Pavlović
Hortikultura: Robert Duić
Izrada makete: Mladen Šercer, CATeh-FSB
                       Mioadrag Katalenić
                       Studio Kušan
Fotografija makete: Damir Fabijanić
Fotografije uzoraka: Miro Martinić

IV. nagrada u neto iznosu od 15.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 25

Autori: Petar Barišić, akademski kipar
           Iva Letilović, dipl.ing.arh.
           Igor Pedišić, dipl.ing.arh.

Suradnici: Miodrag Gladović dipl.ing.el.,multim. umjetnik, autor koncepta zvuč. inst.
                Alen Sinkauz, muzikolog i skladatelj, autor zvučne kompozicije
                Miljenko Jergović, književnik, suradnik na konceptu
                Ivica Turčić, dipl.ing.arh., izrada makete
                Igor Kozlina, dipl.ing.arh., izrada makete
                Marijan Katić, Renderbiro, vizualizacije
                Nino Hiveš, stud. kiparstva
                Ivan Banovac, mag.ing.arh.
                Luka Fatović, mag.ing.arh.
                Marcel Kopričanec, stud.arh.
                dr.sc. Nenad Bobanac, dipl.ing., tehnička podrška

Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod broj 05

Autori: Hrvoje Marinović, dipl.ing.arh.
            Stjepan Miketek, mag.ing.arh.
            Ana Tomšić, dipl.ing.arh.

Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod broj 11

Autori: Ivan Mucko
           Max Mucko

                                       

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. 

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 787.469,23 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 

- nagradni fond u iznosu od 150.000,00 kuna neto, odnosno 210.056,36 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 63.000,00 kuna neto, odnosno 92.412,87 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 485.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade. 

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 5.511.000,00 kuna bez PDV-a.

  

Za Ocjenjivački sud:

Tajana Jaklenec, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja           

 

Izložba natječajnih radova otvara se 27. srpnja 2017. u 20 sati u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu. 

Odgovori na pitanja: Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja za projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovdje: https://goo.gl/5yZSNV

P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

 

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I  N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2377-2017-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 42-17/ZG-AU/NJN

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.
OIB: 6181789437
telefon:               +385 1 6503788
e-mail:  javna.nabava@zagreb.hr
internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,
OIB: 01152649489
telefon:               +385 1 5509 705
e-mail:  tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: dr. sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. v.d. predsjednice

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec. 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno s pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Planira se izgradnja središnje građevine dječjeg vrtića u naselju Sesvetski Kraljevec, kapaciteta 14 skupnih jedinica (okvirno 7 jasličkih i 7 vrtićkih jedinica), sa svim gospodarskim sadržajima, za smještaj 265 djece.

Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

 

PRAVO SUDJELOVANJA SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

 

Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

 

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

 

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:  https://goo.gl/5yZSNV   

 

Izrađivač natječajnog programa:

Lidija Sekol, dipl. ing. arh., 622
Ulica Republike Austrije 18
lidija.sekol@zagreb.hr
01 6101 845 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 1.6.2017.godine

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 23.6.2017. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do  4.7.2017. godine.

 

Rok predaje natječajnih radova je  15.9.2017. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Veljko Oluić, dipl. ing. arh, predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik Provoditelja
Vanda Ritz, dipl. ing. građ., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda, predstavnica Raspisivača
Iva Frank dipl. ing. arh., predstavnica Raspisivača
Idis Turato, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
Tomislav Vreš, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja 

Zamjenik člana OS-a:

Vedran Jukić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja


Stručna savjetnica:

Bosiljka Devernay, savjetnica za predškolski odgoj
 

Tehnička komisija:

Divna Antičević, mag. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Mirna Barac, mag. ing. arh., predstavnica Raspisivača
 

Tajnica natječaja:
Kristina Jeren, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

 

 Nagrada              Broj nagrada                     Neto iznos                         *Bruto iznos

I.   nagrada                         1                             88.000,00 kn                      123.233,07 kn

II.  nagrada                         1                             55.000,00 kn                      77.020,67  kn

III. nagrada                        1                             33.000,00 kn                      46.212,40  kn

IV. nagrada                        1                             26.400,00 kn                      36.969,92  kn

V. nagrada                         1                             17.600,00 kn                      24.646,61 kn

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

 

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

 

-     prostorni koncept u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom za provedbu javnog natječaja te u odnosu na zatečeni kontekst

-     arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru

-     kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja

-     oblikovanje vanjskog prostora

-     racionalnost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja

 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

 

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

 

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave,  sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.254.402,13 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 

-              nagradni fond u iznosu od 220.000,00  kuna neto, odnosno 308.082,66 kuna bruto bez PDV-a,

-              naknada radnim tijelima u iznosu od 64.350,00 kuna neto, odnosno 95.819,47 kuna bruto  bez PDV-a,

                -              projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 850.500,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

 

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi  23.650.000,00 kuna bez PDV-a, tj. 7.500  kn/m2  bez PDV-a za trošak građenja i opreme te 1275 kn/m2 za vanjsko uređenje.

 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Odgovori na pitanja: PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja UREĐENJA JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU

Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja za PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja  UREĐENJA JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU.

 

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovdje: https://goo.gl/OtdTsi

 

 

 

 

 

Rezultati Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja KOMPLEKSA CENTRA ZA AUTIZAM I OSNOVNE ŠKOLE U OPOROVCU

GRAD ZAGREB UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

KOMPLEKSA CENTRA ZA AUTIZAM I OSNOVNE ŠKOLE U OPOROVCU

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 36-16/ZG-UA/NJN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1665-2016-EMV

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon: +385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: dr.sc. Ana Mrđa dipl.ing.arh, v.d. predsjednice UHA-e.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Dubravka Petra Lubin, mag.ing.arch., 546, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja kompleksa sadržaja javne i društvene namjene: Centra za autizam i osnovne škole.

Lokacija kompleksa praktički između dva postojeća naselja, Granešine i Oporovca, nalaže rješenje kojim će on s postojećom i planiranom gradnjom definirati novu urbanu matricu tog dijela grada, potencirati integraciju okolne zone i doprinijeti njenoj budućoj transformaciji u novi središnji prostor Gornje Dubrave. Realizacija kompleksa podrazumijeva uređenje zone javne namjene uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor, definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje, te uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

Primarni sadržaj je Centar za autizam kao središnje ustanove te vrste na prostoru grada. Uz Centar se planira izgradnja osnovne škole za potrebe okolne gradnje, postojeće i planirane. Kompleks treba predstavljati oblikovnu cjelinu prepoznatljivog identiteta i visoke kvalitete prostorne organizacije i urbanog standarda. Natječajem treba osigurati potpunu funkcionalnost kako kompleksa, tako i svake njegove sastavnice, sa svim njenim specifičnim zahtjevima, uz poštivanje pedagoških i prostornih standarda.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće elemente:

-        Urbanističko-prostornu koncepciju sklopa (Osnovna škola Oporovec i Centar za autizam             s Centrom za rehabilitaciju osoba s PAS-om) u skladu s prostorno-planskom          
           dokumentacijom i Programom za provedbu javnog natječaja

-        Prostorni sklop u međusobnom funkcionalnom odnosu

-        Arhitektonsko oblikovanje građevina kojim se uspostavlja novi javni prostor

-        Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja Osnovne škole Oporovec i Centra za      
         autizam s Centrom za rehabilitaciju osoba s PAS-om

-        Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta

-        Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost te kvalitetu koncepta
         energetske učinkovitosti

 

Na natječaj koji je trajao od 30.12.2016. do roka za predaju 31.3.2017. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 25 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof.dr.sc. Hildegard Auf Franić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a; Ivica Rovis, dipl.iur., dopredsjednik OS-a; Vedran Duplančić, dipl.ing.arh.; Davor Katušić, dipl.ing.arh.; Ankica Pavlović, dipl.ing.arh.; Kata Marunica, dipl.ing.arh., zamjenica člana OS-a; te stručne savjetnice OS-a: Ivana Portolan Pajić, dr.med.; Vanda Ritz, dipl.ing.građ. na 6. sjednici održanoj 18.4.2017. donio je sljedeće odluke:

 

I. nagrada u neto iznosu od 136.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 21

Autor: SODA – arhitekti d.o.o.

Projektni tim: Vedran Jukić dipl.ing.arh., Maša Medoš mag.ing.arh.

Suradnici: Jure Čudina mag.ing.arh.,  Marin Knežević mag.ing.arh.

 

II. nagrada u neto iznosu od 85.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 03

Autori: Tonći Vlahović, Ivan Samac

 

III. nagrada u neto iznosu od 51.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 16

Autori: Davor Bušnja, Marija Beg

Suradnica: Ariana Kun

 

IV. nagrada u neto iznosu od 40.800,00 kn dodjeljuje se radu broj 23

Studio UP d.o.o.

Autori: Lea Pelivan dipl.ing.arh., Toma Plejić dipl.ing.arh.

Suradnici: Ana Lisonek mag.ing.arh.,Nikola Brlek mag.ing.arh., Izvor Simonović Majcan dipl.ing.arh., Stanislava Odrljin mag.ing.arh., Dora Kljenak mag.ing.arh., Boris Goreta - vizualizacije 

 

V. nagrada u neto iznosu od 27.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 25

Autori: Siniša Bodrožić, Ivan Rališ

Autorska suradnja: Mirna Horvat

 

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave,  sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 4.006.669,71 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

-     nagradni fond u iznosu od 340.000,00 kuna neto, odnosno 428.481,41 kuna bruto bez PDV-a,

-     naknada radnim tijelima u iznosu od 178.188,30 kuna neto bez PDV-a,

-     projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.400.000,00 kuna neto bez PDV-a  za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.  Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 100.000.000,00 kuna.

Za Ocjenjivački sud:
Kristina Jeren, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja              

 

 

PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja UREĐENJA JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU

OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
P R O J E K T N I N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja

UREĐENJA JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU

Spomenik za šest milijuna Židova stradalih u Holokaustu

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2124-2017-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 39-17/ZG-UAO/NJN


RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.
OIB: 6181789437
telefon: +385 1 6503788
e-mail: javna.nabava@zagreb.hr
internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,
OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
odgovorna osoba: dr. sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. v.d. predsjednice

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog-oblikovnog rješenja uređenja javne površine i oblikovanja spomen obilježja žrtvama Holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja uređenja javne površine i oblikovanja spomen obilježja žrtvama Holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj provedbe natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog rješenja spomen obilježja-spomenika žrtvama holokausta kao i uređenje partera javne površine na predmetnoj lokaciji (unutar Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb-Donji grad).
Žrtve holokausta zaslužuju vječni spomen, i upravo zbog vječnog spomena na žrtvu, potrebno je podići spomenik žrtvama holokausta kako bi nam bio stalni podsjetnik na tolike žrtve holokausta koji je učinio čovjek kad nisko padne pod utjecaj zločinačkih totalitarnih ideologija.
I u novijoj povijesti, unatoč nastojanjima, svjedoci smo negativnih pojavnosti u društvu kojima se veličaju totalitarni režimi i krše ljudska prava. Zato svatko na razini svoje odgovornosti, mora prenositi mladim naraštajima, uvjerljive i autentično poruke i znanja o holokaustu kako se nikada ne bi ponovio.

Raspisivač projektnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.


PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu sudionika ima jedna ili više stručnih osoba. Sposobnost sudionika je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali sudionici mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., studenti arhitekture, likovni umjetnici, krajobrazni arhitekti i sl.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/OtdTsi

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 20.4.2017.godine
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 10.5.2017. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 19.5.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 20.6.2017. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

Branko Lustig, predsjednik OS-a Odlukom Gradonačelnika Grada Zagreb
Marijan Hržić, ovlašteni arhitekt, dopredsjednik OS-a
Peruško Bogdanić
Sanja Cvjetko Jerković, dipl. ing. arh.
Vesna Kusin
Mladen Obad-Šćitaroci, ovlašteni arhitekt
Andrija Rusan, ovlašteni arhitekt

Zamjenice članova OS-a:
Senka Dombi, predstavnik Provoditelja
Nataša Popović, predstavnik Raspisivača

Stručna savjetnica:
Nataša Jovičić, savjetnica za tematiku Holokausta

Tehnička komisija:
Dragica Barešić, dipl. ing. arh.
Iva Pejić, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:
Tajana Jaklenec, dipl. ing. arh.


NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna neto.
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:


Nagrada      Broj nagrada            Neto iznos           *Bruto iznos
I. nagrada          1                      60.000,00 kn         84.022,54 kn
II. nagrada         1                      45.000,00 kn         63.016,91 kn
III. nagrada        1                      30.000,00 kn         42.011,27 kn
IV. nagrada        1                      15.000,00 kn         21.005,64 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

- prostorni koncept spomenika u odnosu na urbani kontekst zadane lokacije,
- arhitektura spomenika i uređenje lokacije spomenikom,
- oblikovne, simboličke i estetske kvalitete spomenika,
- jednostavnost održavanja.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 787.469,23 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

- nagradni fond u iznosu od 150.000,00 kuna neto, odnosno 210.056,36 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 63.000,00 kuna neto, odnosno 92.412,87 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 485.000,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 5.511.000,00 kuna bez PDV-a.


Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.